Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för molekylära vetenskaper

Vi forskar inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. 

education.jpg

Om oss

Institutionen bildades i januari 2017 genom en sammanslagning av institutionen för kemi och bioteknologi, institutionen för livsmedelsvetenskap och institutionen för mikrobiologi.

Institutionen forskar inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi, molekylärbiologi och programmerad celldöd hos växter. Vi isolerar, karaktäriserar  och kommersialiserar ett brett spektrum av bakterier, arkéer, jäst- och mögelsvampar, såväl som deras metaboliter. Vår forskning är också inriktad på att öka förståelsen om mikrobiell komplexitet och funktion i olika miljöer och hur mikrobiella samhällen reagerar på olika förhållanden. Vi studerar hur olika faktorer i produktionen av råvaror, såsom husdjur- och växtförädling, odling, skötsel, lagring och hantering, påverkar livsmedlet, men även effekten av olika processer vid förädlingen av råvara till produkt. Bioaktiva ämnen, deras förekomst, biotillgänglighet samt effekter på vår hälsa, är ett område med ökande betydelse i vår verksamhet.

Vi samarbetar ofta med industriella partners vilket har resulterat i flera patent och högteknologiska företag.

Insitutionen är en del av Uppsala BioCentrum.

Publicerad: 05 februari 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se