Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.

Mervärden

Vilka mervärden finns det egentligen i svensk animalieproduktion? HUV-forskaren Magdalena Åkerfeldt reder ut begreppen. Friska djur, låg antibiotikaanvändning och säker mat är några av de egenskaper som diskuteras i denna föreläsning.
Publicerad: 09 februari 2018 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se