Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 268 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Projekt vid Skoglig fjärranalys

Projekt vid Skoglig fjärranalys

SLU Skogskarta Skogliga grunddata Skogsdatalabbet Avslutade projekt - Advanced_SAR EBONE: EU FP7 projekt om biodiversitetsövervakning EMMA: Laserskanning och digital fotogrammetri för naturvård WW-IRIS: Virkeskvalitet med laserskanning Smart hänsyn: ...

Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Hämta art- ...

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken ...

Hack for Sweden 13-15 april 2018

Hack for Sweden 13-15 april 2018

För femte året är SLU engagerad i innovationstävlingen Hack for Sweden. Boka in datumet! Hack for Sweden vänder sig till studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och entreprenörer som har 48 timmar på sig att skapa en lösning eller ...

forest.jpg

Klimatrapporteringen

Störst upptag av växthusgaser sker i levande biomassa som till exempel barrskogen på bilden och i markkol.© Jenny Svennås-Gillner, SLU Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen ...

Jobba/Samarbeta med oss på Skoglig fjärranalys

Jobba/Samarbeta med oss på Skoglig fjärranalys

Jobba med oss - Vi står för: ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar, ett hållbart nyttjande av kompetens, kommunikation och delaktighet, kreativitet och mångfald. Är du intresserad av att jobba med oss? Skicka ditt cv till Mats ...

Hästar/horses. Foto: Erik Cronvall, SLU.

Det här gör vi inom program Jordbrukslandskap

Hästar. Foto: Erik Cronvall, SLU. Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- ...

Patrik Bohman undersöker musslor i Mälaren.jpg

Musslor i Mälaren och etablering av svartmunnad smörbult

En dykare undersöker musslor och snäckor i Mälaren Vad sker med musslorna i Mälaren när svartmunnad smörbult etablerar sig? Det är bara en tidsfråga innan svartmunnad smörbult dyker upp i Mälarens vatten. Arten förekommer strax utanför Mälarens ...

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 Resursöversikt-1.png

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - resursöversikt

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt. Foto: Katja Norén, SLU. Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten är en ...

Markprovtagning MI

Om Markinventeringen

Markprovtagning i grop med jordmånstypen Cambisol. Foto: Ola Borin, SLU 2005. Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, ...

Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Fotograf: Jenny Svennås-Gillner (Katarina Kyllmar) och Mark Harris (Anders Glimskär)

Kontakter inom program Jordbrukslandskap

Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, koordinator och biträdande koordinator inom ...

Idé, vision, mål, värdegrund, och strategier

Idé, vision, mål, värdegrund, och strategier

Här hittar du SLU:s verksamhetsidé, vision, varumärkeslöfte, kärnvärden, värdegrund och strategiska mål. Verksamhetsidé - SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10