Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 688 sidor som är taggade med Forskning:
Doktorand i mikrobiologi. Foto: JSG

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridoktorander (LivsID). Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet från hösten 2018 och satsningen görs inom ramen för den nationella ...

Juver-mjolkning-300px.jpg

INDILACT - Individuellt anpassad laktationslängd

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa och ...

Fungal communities as determinants of carbon dynamics in boreal forest soils

Fungal communities as determinants of carbon dynamics in boreal forest soils

Julia Kyaschenko försvarar sin avhandling "Fungal communities as determinants of carbon dynamics in boreal forest soils" fredagen den 16 mars kl 9.00 i Loftets hörsal, Ultuna. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15304/ - Respondent: ...

Nya professorer

Nya professorer

Läs här om de nya professorerna och om deras forskning. Se också de korta filmerna om dem. De nya professorerna föreläser om sin forskning i samband med installationen. Installationsföreläsningarna direktsänds och kan också ses i efterhand. ...

Projekt vid Skoglig fjärranalys

Projekt vid Skoglig fjärranalys

SLU Skogskarta Skogliga grunddata Skogsdatalabbet Avslutade projekt - Advanced_SAR EBONE: EU FP7 projekt om biodiversitetsövervakning EMMA: Laserskanning och digital fotogrammetri för naturvård WW-IRIS: Virkeskvalitet med laserskanning Smart hänsyn: ...

Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

SLU-anknutna företag belönades

SLU-anknutna företag belönades

Näringslivspriset Bona Postulata delas varje år ut till tio uppländska företag med stor tillväxtpotential. Två av de tio vinnande bolagen har kopplingar till SLU och dessutom till Uppsala Innovation Centre: Ilya Pharma och Resorbable Devices. ...

Disputation: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing

Disputation: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing

Malin Connysson försvarar sin avhandling "Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15291/ - Respondent: Malin Connysson - Opponent: Dr. ...

Disputation: Molecular identification of colour pattern genes in birds

Disputation: Molecular identification of colour pattern genes in birds

Doreen Schwochow-Thalmann försvarar sin avhandling "Molecular identification of colour pattern genes in birds". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15293/ - Respondent: Doreen Schwochow-Thalmann - Opponent: Professor Scott Edwards, ...

ArkDes Open Call for Fellowship (2018-2019): Projecting the Future

ArkDes Open Call for Fellowship (2018-2019): Projecting the Future

ArkDes is inviting researchers and practitioners to spend 6 months with them between September 2018 and February 2019, to conduct research and develope small-scale projects around the broad topic of Projecting the Future. The ArkDes Fellowship offers ...

Fullfoder - konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Fullfoder - konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Syftet med detta projekt som omfattade tre stationsförsök och en fältstudie var att undersöka hur utfodringens sammansättning och utfodringsystemet påverkar kornas frivilliga mjölkningsfrekvens och avkastning i ett stall med automatisk mjölkning. ...

Myhetsbrev-bete-tall_web.jpg

Viltskador: "Vi måste bryta en negativ spiral"

Ytterligare en betad tall. I detta Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar forskare Annika Felton om sin forskning om hjortdjurens matvanor. Nya kunskaper om hjortdjurens matvanor ger verktyg för att skapa foder i produktionsskogen och därmed minska ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10