SLU-nyhet

Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka

Publicerad: 12 februari 2018

Forskare vid SLU, Karolinska Institutet och Animal Health Trust, Newmarket, Storbritannien (AHT) har under lång tid arbetat med att utveckla ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan via olika genfusioner producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka. Den nu publicerade artikeln i tidskriften Vaccine är ett led i rapporteringen av den pågående vaccinutvecklingen.

Från SLU har docent Lars Frykberg och professor Bengt Guss vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap deltagit i studien.

 

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi och det har historiskt visat sig vara svårt att utveckla ett effektivt och säkert vaccin mot kvarka. Tidigare vaccin på marknaden som bl.a. varit baserade på försvagade levande bakterier har visat sig kunna ge svåra biverkningar. Vi har istället använt oss av rekombinanta bakterieprotein som vaccinkomponenter vilket eliminera risken för svåra biverkningar. En utmaning med denna strategi är att bakterien kan producera ett mycket stort antal olika proteiner vilket gör det svårt att identifiera de mest lämpliga kandidaterna. Forskargruppen har därför testat ett flertal intressanta proteiner för att utveckla ett vaccin. De mest lovande proteinerna har på gennivå fuserats så att de ger upphov till proteiner som innehåller delar från flera olika proteiner (fusionsproteiner). Detta medför att kostnaden för varje delprotein sjunker och möjliggör att vaccinet riktas mot ett större antal målmolekyler än annars vore möjligt.

Vaccination med fusionsproteinerna visade sig vara säkert och ge ett bra skydd mot kvarka.

– Resultaten är mycket spännande och visar att konceptet att använda fusionsproteiner som vaccinkomponenter fungerar, vilket i fallet kvarka måste ses som ett genombrott i vaccinutvecklingen, säger Lars Frykberg.

– Vi är mycket nöjda att vissa vaccinkompositioner visade sig skydda över 80 % av de infekterade hästarna, säger Jan-Ingmar Flock.

– Konceptet med att använda rekombinanta fusionsproteiner som komponenter i ett vaccin är inte begränsade till utvecklingen av vaccin mot kvarka utan håller nu på att appliceras inom andra vaccinprojekt, säger Bengt Guss.

Publikation

Artikeln har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Vaccine Robinson, C. et al https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.01.030

Övrig information

Kvarka är mycket smittsam övre luftvägsinfektion som drabbar hästar. Sjukdomen förkommer globalt och antalet rapporterade utbrott i Sverige är ca100 per år att jämföra med Storbritannien där man uppskattar att det är ca 600 utbrott per år. I Sverige är utbrott av kvarka anmälningspliktigt och drabbade stall ska isoleras. Förutom lidande hos drabbade hästar orsakar utbrott av kvarka stora ekonomiska problem för hästnäringen.

Utvecklingen av vaccinet mot kvarka, kallat Strangvac, sker i det svenska företaget Intervacc AB (http://intervacc.se ) vilket grundades av Nordvacc Läkemedel AB samt forskarna bakom projektet Jan-Ingmar Flock och Bengt Guss. Förutom att vara professor vid Karolinska Institutet (https://ki.se/start ) är Jan-Ingmar Flock även VD i Intervacc AB. Vaccinutvecklingen befinner sig nu i industriell fas och beräknas nå marknaden inom några år. Studien som ligger till grund för publikationen bekostades av Intervacc AB och immuniserings och vaccinationsförsöken på häst utfördes vid AHT där dr Andrew Waller är chef för avdelningen Bakteriologi (www.aht.org.uk).

Kontaktpersoner:

Bengt.Guss@slu.se, tel 018-673205

jan-ingmar.flock@intervacc.se. tel 08-120 10 600


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se