HAS - Hippologernas Akademiska Studentkår

Senast ändrad: 18 augusti 2017
foto Marielle AG.jpg

Välkommen till HAS!

HAS bildades 1994-09-07 och är en ideell förening för studerande på Hippologprogrammet. HAS arbetar för att främja medlemmarnas studier, vidmakthålla god kamratskap samt tillvarata medlemmarnas genensamma intressen. HAS skall delta i ett samarbete med SLU:s övriga studentkårer. Till exempel genom samarbetsorganet SLUSS (SLU:s Samlade Studentkårer). För att på så sätt tillgodose kårens intressen och få ytterligare möjlighet att påverka SLU:s arbete i universitetsfrågor rörande Hippologprogrammet.

HAS har sitt huvudsäte på Ridskolan Strömsholm sedan hösten 2011 och har två aktivitetsutskott ett på Flyinge samt ett på Wången. Styrelsen består utav ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, ordföranden i respektive utskott, två ledamöter och två suppleanter samt inspektor. HAS högst beslutande organ är föreningsmöten som anordnas minst 5 gånger per år där alla aktiva medlemmar har rösträtt. Förutom det studentfackliga arbete håller HAS ibland annat aktiviteter så som föreläsningar, clinics och fester.  Kårlokal finns på Strömsholm förlagt i elevcentrat vid datasalen, Flyinge delar lokal tillsammans med Flyinges övriga utbildningar nere på stallplan i samma hus som verkstaden.

HAS adress:
Hippologernas Akademiska Studentkår
c/o Ridskolan Strömsholm
Knytpunkten, Stallbacken 6
934 94 STRÖMSHOLM
Email: has@stud.slu.se

Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS) finns nu på Facebook!

Gruppen är för de som är medlemmar i HAS, och som ett fönster utåt för kåren, om våra aktiviteter, fester och allmän information om oss! Var inte rädd för att ta kontakt om det är något du undrar eller vill oss!! Vi finns till för dig som student på Hippologprogrammet.

Kontaktinformation

Hippologernas Akademiska Studentkår
c/o Ridskolan Strömsholm
Knytpunkten, Stallbacken 6
934 94 STRÖMSHOLM
Email: has@stud.slu.se

Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS) finns på Facebook!

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se