Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 42 sidor som är taggade med Kurs:
Nya kurser och masterprogram på Campus Alnarp

Nya kurser och masterprogram på Campus Alnarp

Intresserad av kurser eller masterprogram? Klicka på någon av knapparna nedan. Kurser Masterprogram Publicerad: 15 februari 2018 - Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se Kontakter vid fakulteten - Tel: 040-41 50 00 Fax: 040-41 50 10, Box 52 230 53 Alnarp ...

kurser Alnarp.jpg

Nya fristående kurser i Alnarp

Vill du bredda din kompetens eller utveckla dina kunskaper? Varför inte läsa en fristående kurs på hel- eller halvfart på Campus Alnarp! Du kan välja att läsa om allt från arbetsvetenskap, mat i dagens och morgondagens samhälle till gröna ...

flytta_sten_EDegerman.jpg

Kurs i ekologi för fiskevård - 15,0 hp

Restaurering av vattendrag är en viktig fiskevårdsåtgärd. På kursen lär du dig hur åtgärden bäst användas för att stärka fiskbestånden och förbättra vattenmiljön. Foto: Erik Degerman Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? ...

Kvalificerad praktik inom utbildningsprogram

Kvalificerad praktik inom utbildningsprogram

Du som läser Naturresursprogrammet - biologi och mark eller Kandidatprogrammet - biologi och miljövetenskap vid SLU kan genomföra din kvalificerade praktik på institutionen för akvatiska resurser. Kursen är för dig som vill få erfarenheter från ...

AA-Carlin2.jpg

Kurs i fiskmärkning

Kursdeltagarna övar i att märka fisk. Fisken är bedövad. Foto: Teresa Soler, SLU. Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består ...

Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning och kurser i marinbiologi, limnologi och ekologi på SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. På bilden visas strömakvariet vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser ...

raul ingress.jpg

Raul Fernandez Lacruz

Biomass supply chains for utilization of small trees from early thinnings and marginal land Doktorandprojektet startade 2014 och är en del av forskarskolan FIRST2. Den utförs i samarbete med det pågående projektet BioHub och de slutförda projekten ...

Kurssök

Kurssök

Mer information: Fristående kurser, sorterade på ämne Distanskurser, lista på alla SLU:s distanskurser Dela: E-post Facebook LinkedIn Twitter

Studenter_JennySG3400x350.jpg

Grundutbildning vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas ...

Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten ...

Course: Animal assisted interventions

Course: Animal assisted interventions

The course will contain lectures from three international professors in the field of animal behaviour, veterinary medicine and human medicine or social science. Lecturers: Aubrey Fine, Marie-Jose Slegers-Enders, Ng Zenithson, Jean-Loup Rault. They will ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs samt ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4