Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 132 sidor som är taggade med Utbildning:
Doktorand i mikrobiologi. Foto: JSG

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridoktorander (LivsID). Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet från hösten 2018 och satsningen görs inom ramen för den nationella ...

Vad behöver framtidens skogsakademiker kunna?

Vad behöver framtidens skogsakademiker kunna?

Vad behöver framtidens skogliga akademiker kunna? Den frågan har varit vägledande för projektet Future Education som går ut på att skapa ett idéramverk för framtidens skogsakademiska utbildningar. Projektet leds av professor Erland Mårald, ...

index.jpg

A course in behavioural environmental economics

This PhD level course is given in collaboration between CERE (Centre for Environmental and Resource Economics) and Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences by hosting lecturers from UK, Norway, and Netherlands. Before ...

Doktorandkurser

Doktorandkurser

The Department of Forest economics offers courses usually both in spring and fall. General questions on application or studying in Umeå, please contact Göran Bostedt. Specific questions on the course, please contact the course responsible teacher. ...

hortonom1.png

Trädgårdsvetenskap

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt ...

agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem

Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion. Är du intresserad av hållbar utveckling? ...

EF-logo_web.jpg

FILMER OM EUROFORESTER

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har släppt två korta inspirationsfilmer om Euroforester Master programmet som ges i Alnarp. Euroforester är ett av SLUs internationella masterprogram, med engelska som undervisningsspråk. Euroforester ...

Forskarutbildning vid SLU

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter. ...

#pluggahållbart vid SLU - här hittar du utbildningarna!

#pluggahållbart vid SLU - här hittar du utbildningarna!

pluggahållbart vid SLU - här hittar du utbildningarna! - Vi utbildar bland annat agronomer, biologer, ekonomer och miljövetare. NJ-fakulteten har kursansvar vid många av SLU:s utbildningsprogram, såväl yrkes- som kandidatprogram och masterprogram. ...

#pluggahållbart

#pluggahållbart

pluggahållbart - Lös miljöproblemen! Lös världens livsmedelsförsörjning! Lös energiproblemen! Rädda världen!? #pluggahållbart Agronom lands-bygdsutveckling Agronom livsmedel Agronom mark/växt Biologi och miljövetenskap Alla #pluggahållbart ...

Undervisning_Jenny Svennås-Gillner.jpg

Forskarutbildning vid Aqua

Foto: Jenny Svennås-Gillner Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utbildar doktorer inom ämnena biologi med inriktning ekologi och miljöanalys. Utbildningen är fyraårig och större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. ...

Get.JPG

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd. Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna! Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress till maria.lonn@slu.se. - Kontakt: Maria Forsberg ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10