Landskapsingenjör

Publicerad: 03 januari 2018
landskapsingenjor1.png

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning av vår gemensamma utemiljö.

Utbildningen ger dig kunskaper inom mark, växter och markbyggnad samt hållbarhet och estetik. Den ger dig verktygen för att kunna bygga och förvalta vackra och funktionella utemiljöer. Färdigheter i digitala rit- och kalkylprogram under utbildningen stärker ytterligare efterfrågan på arbetsmarknaden.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Vi värderar funktion, skönhet, ekologi och trygghet högt, när nya bostadsområden växer fram och tätorterna expanderar. Det gäller inte bara under själva byggandet utan också under den efterföljande förvaltningen där man tar tillvara och utvecklar det som anlagts och planterats. I utbildningen byggs den grundläggande teorin på med praktiska övningar och projektarbeten där du får träna dig i projektledning och kommunikation.

De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform. Utbildningen innehåller många handledda moment som kräver att man deltar aktivt.

Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med till exempel kurser i vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning eller golfbaneskötsel. Under årskurs tre kan man även läsa en praktikkurs och göra praktik på en arbetsplats inom branschen. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete, vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och kan vara ett sätt att knyta kontakter med yrkeslivet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Vanliga arbetsuppgifter kan vara att ansvara för att skapa eller vårda det gröna inom tätortsmiljöer och tätortsnära miljöer, till exempel parker, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man direkt med växtligheten, som att bevara, sköta och förnya stadens gatuträd eller sommarblomsprogram. Andra arbetsuppgifter är att hitta tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer eller undervisning på naturbruksgymnasier och högskolor. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som konsult, projektör, lärare, utredare, rådgivare eller arbetsledare.

Här kan du arbeta

Landskapsingenjörer arbetar till exempel vid PEAB, Green Landscaping, NCC, HAGS, SLU, golfklubbar, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kommuner och landsting, SWECO, Splendor Plant och som konsulter och egna företagare.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter din examen kan du fördjupa dig genom till exempel kurser i masterprogrammen Hållbar stadsutveckling, Outdoor Environments for Health and Well-being, Agroecology och Landscape Architecture vid SLU. Det finns också fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser vid högskolor och universitet. Efter en masterexamen kan du även bli antagen till forskarutbildning vid SLU.

Har du sett våra andra utbildningar?

Har du sett SLU:s utbildningar inom ämnet landskap och formgivning?  Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Eller kanske  vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? 

Följ länkarna nedan för att läsa mer om SLU:s olika utbildningsområden: 

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om studieorten Alnarp

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är gynnsam. Eftersom inslaget av ekonomi och ledarskap är framträdande inom utbildningen, är landskapsingenjören lämpad för ledande positioner inom den gröna sektorn. Enligt SACO-förbundets information om landskapsingenjör är det balans på arbetsmarknaden för yrket. På LIR och Landskapsingenjör kan du läsa mer om branschen och om att vara landskapsingenjör.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

  • Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Eller områdesbehörighet 15 (2000-2011)

  • Matematik B
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se