Hippolog

Publicerad: 11 oktober 2017
hippolog.png

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk. I årskurs tre har du stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier mot en önskad framtida yrkesroll.

Hippologenhetens webbsida

På hippologenhetens webbsida hittar du all information om programmet!

Anvisningar för anmälan

Antagningsprovets genomförande

 
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Wången_7_okt_09_033_(2)carolineeriksson.JPG
Hippologer på Islandshästsinriktningen. Foto: Caroline Eriksson
Wången 7okt09 CarolineEriksson bildknapp.JPG

Studentblogg!

Följ Fannys vardag i jämtländska Wången där hon läser Hippolog - islandshäst.

Det här läser du på programmet

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel, utfodring och närmiljö som frisk och sjuk, som ung och gammal. Du får också lära dig grunder i pedagogik kopplat till hästverksamhet. Första året innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna t.ex. ridning, körning, unghäst med viss variation mellan inriktningarna.

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik på ridhäst- och islandshästinriktningarna medan du på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom fortsatt utbildning i ridkonst. Studerar du på travhästinriktninen utvecklar du, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) möjliggör för dig att omsätta dina erhållna kunskaper i någon professionell hästanknuten verksamhet.

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. På ridhästinriktningen väljer du mellan kursblocken ridlärare/ridpedagogik, hästutbildning. Inom islandshästinriktningen läser du kurser i didaktik samt ridkonst och hästhantering. Travhästinriktningen läser kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och uppträning.

I årskurs tre skriver du dessutom en kandidatuppsats inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill skriva om.

Även i årskurs tre finns VFU där du får komma ut och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Arbetsmarknaden för hippologer är god. Exempel på möjliga arbetsgivare är ridskolor, travskolor, gymnasieskolor med hästinriktning, hästnäringens riksanläggningar och  organisationer, foderföretag, hästkliniker, försäkringsbolag, träningsanläggningar och stuterier. Många hippologer arbetar som egna företagare.

Programmet förbereder dig på att möta arbetsmarknaden både inom Sverige och internationellt.

Här kan du arbeta

Tänkbara arbetsplatser kan vara: Ridskolor, travskolor, hos tränare, på hästnäringens riksanläggningar och organisationer, hästkliniker, foderföretag m.fl.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Programmet ger behörighet att studera vidare på masternivå inom programmet Animal Science på SLU.

Mer om ridhästinriktningen

När du läser inriktningen ridhäst vid Hippologprogrammet studerar du vid Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Här finns lång och gedigen erfarenhet från hästbranschen och du får under din studietid möjlighet att lära av yrkesmänniskor med lång erfarenhet.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst och häst- och anläggningsvård. Första året läser du på Flyinge.

I årskurs två läser du företagande och fördjupar dig inom pedagogik, ledarskap samt ridkonst. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser du på Strömsholm.

Sista året läser du på Strömsholm och här har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt inom branschen eftersom en stor del av sista året består av valbara kursblock. Det finns två kursblock att välja mellan: Ridlärare/ridpedagogik eller hästutbildning. 

Utöver valbara kursblocken i årskurs tre skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Kursplaner och ramschema i sin helhet hittar du på www.slu.se/hippolog och på kurshemsidorna.

SLU:s adjungerade professorer Kyra Kyrklund och Jan Jönsson finns med i den ständiga utvecklingen av utbildningen. Förutom att dela med sig av sin långa erfarenhet och gedigna kunskap inspirerar de såväl lärare som studenter och finns med i olika sammanhang av utbildningen. 

Mer om travhästinriktningen

Som student vid inriktningen Travhäst studerar du på Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns utomordentliga möjligheter till träning, en stor hall anpassad för körning, en 1 000 meter belyst rundbana, 500 meters backbana, speedbana och skogsvägar med stora möjligheter till träning.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig inom travhästinriktningen på hästens friskvård. Du utvecklar även, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet.

Sista året har du själv möjlighet att spetsa till din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen du läser kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och uppträning.

Utöver det skriver du i årskurs tre ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera.

Även i årskurs tre finns verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

För travhästinriktningen finns Stig H Johansson och Jan I Jönsson som mentorer på Wången och stöttar med sitt enorma kunnande. På anläggningen genomförs även en mänd intressanta forskningsprojekt i SLU:s regi.

Mer om islandshästinriktningen

Som student vid inriktningen Islandshäst studerar du vid Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns fantastiska möjligheter till träning - stort ridhus, ovalbana, speedpassbana och skogsvägar i god terräng. Du får även lära av ledande profiler inom Islandshäst!

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på islandshästinriktningen. Som islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet. 

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. Du läser du kurser i didaktik samt ridkonst och hästhantering. 

Utöver dessa kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Medverkar i utbildningen gör bland andra Vignir Jónasson och Gudmundur Einarsson. SLU:s adjungerande professorer i ridkonst, Kyra Kyrklund och Jan Jönsson finns även med i den ständiga utvecklingen av utbildningen. Tillsammans delar de med sig av sin långa erfarenhet och inspirerar såväl lärare som studenter.

Filmer om antagningsproven

Antagningsprov - ridhäst

Antagningsprov - travhäst

Antagningsprov - islandshäst

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom ämnet Djur och veterinärmedicin

#pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorterna Flyinge, Strömsholm och Wången

Flyinge, Strömsholm och Wången är Sveriges tre riksanläggningar för hästverksamhet. Anläggningarna är moderna och har allt som behövs för att bedriva undervisning med hög kvalité. 

Läs mer om studieorterna Flyinge, Strömsholm och Wången

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för hippologer är goda. Läs gärna arbetsmarknadsenkäten som gjorts med de examinerade hippologerna. Du kan även hitta info på hippologenhetens webbsida.

Examen

Utbildningen leder till kandidatexamen i hippologi.
(Degree of Bachelor of Science in Equine Science)

Förkunskapskrav / Behörighet
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:
Områdesbehörighet A14 (2011-)
 • Matematik 2a, 2b eller 2c 
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1, Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2) 
Områdesbehörighet 15 (2000-2011)
  • Matematik B 
  • Naturkunskap B (alt Bi A, Fy A och Ke A) 
  • Samhällskunskap A 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Dessutom krävs
 • Godkänt antagningsprov 
 • Yrkeslivserfarenhet 6 månader är meriterande, men inget krav. 
Se hippologenhetens webbsida för utförligare information.
 
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se