Systematiska översikter

Senast ändrad: 08 december 2017

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med litteratursökning? Vill du försäkra dig om att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde?


SLU-biblioteket hjälper till med systematiska översikter. Kontakta oss!

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i den publicerade artikeln eller rapporten.

Man söker alltid i flera databaser, med sökstrategier som är inriktade på hög sensitivitet och med i förväg fastställda urvalskriterier. Det finns flera internationella standarder, till exempel PRISMA.

Systematiska översikter är en grundläggande och väletablerad del av evidensbaserad medicin (Cochrane ), men används mer och mer även inom andra ämnesområden, se till exempel CEE och Mistra EviEM (ekologi och miljövetenskap), 3ie (internationell utveckling) och Campbell (samhällsvetenskap).

Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade när det gäller metoder och verktyg inom området. Vi träffar er gärna och diskuterar hur de kan användas för er forskningsfråga!

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE