Altmetri

Senast ändrad: 21 augusti 2017
altmetri-2x3.jpg

Vem pratar om din forskning? Alt-metri, eller alternativa mått, innebär andra sätt att mäta ett vetenskapligt verks inflytande än citeringsanalys.

Ett ofta använt sätt att mäta en publicerad artikels inflytande är att ta reda på hur många andra publikationer som anger den som referens, så kallad citeringsanalys. Men citeringsanalys mäter endast vilket inflytande artikeln har inom den vetenskapliga världen och är en långsam metod; den citerade artikeln måste ha funnits tillgänglig innan den citerande artikeln skrevs och genomgick en ofta lång publiceringsprocess. Altmetri mäter andra tecken på att verket uppmärksammats, till exempel:

  • Omnämnanden i andra medier som nyhetsartiklar, bloggposter, Facebook-kommentarer, tweets, diskussionsforum för forskare, Wikipedia, myndighetsutredningar eller -beslut. Vad tänker forskare, yrkesutövare eller opinionsbildare om publikationen?
  • Mått för användande, till exempel antal nedladdningar, sparningar, "gilla" och "dela". Detta är mer mekaniska mått, men det kan vara mycket värdefullt att veta om publikationen väckte tillräckligt intresse för att många skulle spara den.

De källor som används för altmetri utgör än så länge endast en liten del av de möjliga källorna, och jämförelser och statistik blir därmed otillförlitliga. De allra flesta artiklar får inga omnämnanden eller sparanden registrerade, men kan ha diskuterats i andra media eller sparats i andra system än de som hittills levererar data till altmetri.

Hur hittar jag altmetri?

Tre företag erbjuder nu altmetri. Länkarna nedan går till exempel på vad de levererar.

Flera förlag och utgivare har installerat metrik på artikelnivå (Article level metrics, ALMs) på sina websidor, till exempel Public Library of Science (PLOS), Elsevier, och Nature. I detta ingår traditionella citeringar och analyser från något av altmetriföretagen.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se