Bibliometriska analyser

Senast ändrad: 31 oktober 2017
bibliometriska-analyser1x1.jpg

Bibliometri är en samling metoder för kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer.

Bibliometriska analyser

Bibliometri används till exempel vid utvärdering, uppföljning och medelsfördelning såväl nationellt, internationellt som inom enskilda lärosäten.

Stora forskningsfinansiärer använder bibliometriska analyser för uppföljning av beviljade bidrag och ibland även vid beredning av projektansökningar (exempelvis Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet ). En del av de rankningslistor över universitet som finns, använder bibliometrisk data.
Kontakta oss för att diskutera bibliometriska anlyser och vad vi kan hjälpa till med!

Inom SLU används bibliometri  bland annat för uppföljning, medelstilldelning och samarbetsanalyser. Som underlag används främst data från SLU: s publikationsdatabas (SLUpub) och InCites (Thomson Reuters). InCites är ett analysverktyg med så kallade avancerade indikatorer (normaliserade värden). I SLU:s årsredovisning återfinns exempel på analyser och i SLU:s verksamhetsplan och anslagsfördelning  en beskrivning av universitetets nuvarande  publikationsbaserade prestationsdel i medelstilldelningen till institutioner.

När underlag till bibliometriska analyser tas fram baseras dessa i många fall på att identifiera ett universitets publicering genom att söka fram denna utifrån författarnas i adressen angivna hemvist. Det är därför mycket viktigt att universitetets namn anges på ett konsekvent sätt.

På SLU finns ett rektorbeslut  för hur universitets namn ska anges vid publicering. Endast den namnform som anges i beslutet ska användas.

 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se