Publicera forskningsdata vid SLU

Senast ändrad: 17 november 2017
vaxter-vaxthus-3000x2000.jpg

För att kunna återanvända forskningsdata i framtiden krävs en långsiktig lösning för lagring och tillgänglighet. Detta är även något som allt fler forskningsfinansiärer och beslutsfattare ställer krav på.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är ett komplext och heterogent begrepp både vad gäller uppkomst, innehåll och filformat. Den kan samlas in eller skapas på olika sätt och för olika ändamål. För att den ska bli användbar för någon annan än dig själv behöver den också bearbetas och lagras på ett lämpligt sätt.

Datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP)

Det bästa är om det redan från början i ett projekt finns en plan för hur data ska tas om hand. Det blir även allt vanligare att finansiärer kräver en så kallad Data Management Plan som en del av forskningsansökan. Den ska innehålla information om vilken typ av data som kommer att skapas, hur data ska lagras och bevaras, samt förmedlas till andra efter forskningsprojektets slut. 

SLU har som statlig myndighet också ansvar för att långsiktigt arkivera all data som forskningen genererar. 

Varför ska jag göra min data tillgänglig?

Det finns många goda anledningar att tillgängliggöra data.

  • Förlagsregler. Vissa förlag, t.ex. PLoS, kräver att data till din publicerade artikel ska göras öppet tillgänglig.
  • Impact. Tillgänglig data kan återanvändas och citeras av andra både inom och utanför ditt forskningsområde.
  • Motverka resursslöseri. Om grunddata eller negativ data redan är tillgänglig finns i många fall ingen anledning för forskare världen över att upprepa samma experiment.
  • Bevarande. Din tillgängliggjorda data finns tryggt bevarad – både för andra och dig själv om du behöver återkomma till den i din forskning.
  • Demokrati och transparens. Offentligt finansierade forskningsresultat bör vara tillgängliga för medborgarna. Tillgång till de data som forskningsresultat baseras på är nödvändigt för att kontrollera att slutsatserna stämmer.

Var kan jag göra min data tillgänglig?

SLU arbetar just nu med Tilda, ett system för publicering och e-arkivering av SLU:s data från forskning och fortlöpande miljöanalys. Tilda beräknas tas i bruk under hösten 2018.

I väntan på Tilda har du som SLU-forskare möjlighet att publicera dina data i andra arkiv. Vissa finansiärer eller tidskrifter rekommenderar eller kräver att ett visst arkiv ska användas. Det finns många framförallt ämnesspecifika arkiv världen över som tar hand om data mot en avgift. För SLU kan till exempel DryadZenodo eller Figshare vara en möjlighet.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se