Open access

Open access (OA) innebär att vetenskapliga resultat på ett kontrollerat vis görs permanent och fritt tillgängliga på internet. Forskningen blir möjlig att läsa, använda och ladda ner för alla. Här finner du information om varför det är bra att publicera open access och vad det betyder för dig som anställd vid SLU.

jordglob-3000x2000.jpg

Varför ska jag publicera open access?

  • Open access ger ökad synlighet och snabbare spridning av forskningsresultaten.
  • Open access-publicerat material får enligt flera studier fler citeringar eftersom fler kan läsa det.
  • Allt fler forskningsfinansiärer kräver att resultaten från den forskning de stödjer ska publiceras open access. Tanken är att offentligt finansierade forskningsresultat ska vara fritt och offentligt tillgängliga.
  • Publicering i open access-tidskrifter innebär vanligtvis att författaren behåller upphovsrätten till sin publikation.
  • Genom att publicera dig open access följer du rektorsbeslutet vid SLU där forskare uppmanas att publicera open access när det är möjligt.