FörfattarID

Senast ändrad: 21 augusti 2017
fingerprint-2x3.jpg

För din synlighet som forskare är det viktigt att man på ett enkelt, otvetydigt och bestående sätt kan identifiera vilka verk du har skapat eller medverkat till. Ett sätt att säkerställa detta är att knyta dina verk till ett digitalt författarID.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) upprätthåller ett internationellt register av unika bestående identifierare för forskare. Dessa används vid ansökningar, publicering och arkivering, och det är därför betydelsefullt att ha ett väl uppdaterat ORCID. ORCID är obligatoriskt vid registrering i Prisma, Vetenskapsrådets och Fortes gemensamma ansökningssystem.

ResearcherID

ResearcherID är en service från Thompson Reuters, där man har möjlighet att samla sina publikationer, sökbart via Web of Science. Data från Web of Science används som grundval för bibliometriska analyser så det är viktigt att vara korrekt representerad även där.

ResearcherID och ORCID kommunicerar med varandra och man kan använda sitt ResearcherID för att på ett snabbt och enkelt sätt registrera sina publikationer i ORCID.

Så här gör man

  • Skapa ditt ResearcherID
  • Skapa ditt ORCID
  • Lägg till publikationer till ResearcherID. 
    Publikationer som finns i Web of Science överförs med en enkel markering. Publikationer som inte finns med i Web of Science kan skickas till ResearcherID via EndNote. Referenser i RIS format kan importeras direkt.
  • När du fyllt på ditt ResearcherID med alla publikationer som skall vara med, kan du skicka dem till ORCID genom att använda knappen Exchange data with ORCID.

Det är mycket viktigt att du kontinuerligt knyter dina nya publikationer till dessa författarID, så att din publicering blir korrekt presenterad.


Kontakta oss om du har frågor om profileringsmetoder. Vi anordnar även seminarier och workshops.

Scopus Author Identifier

Scopus, som också används för bibliometriska ändamål, skapar automatiskt Scopus Author Identifiers med hjälp av en algoritm som tar hänsyn till namn, hemvist och ämnesområden som man publicerat inom. Detta är inte helt tillförlitligt. Vi rekommenderar att man kontrollerar sitt tilldelade ID i Scopus. Det finns möjlighet att själv korrigera biografiska detaljer och publikationslista under fliken Author Details/Request Author Detail Corrections.

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE