Guide för registrering i SLU:s publikationsdatabas

Senast ändrad: 31 augusti 2017

I SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) registreras alla publikationstyper utom avhandlingar och studentarbeten. Publikationen ska vara publicerad för att kunna registreras.

 • Logga in. SLUpubs adress är http://slupub.slu.se. Där loggar du in med ditt vanliga AD-användarnamn och lösenord. Kontakta biblioteket om du inte kan logga in.
 • Språkval. Enda språk är engelska, byt till engelska under My settings för att få korrekt visning i systemet. 

Nytillkomna publikationer i Web of Science Core Collection importeras kontinuerligt av biblioteket

Biblioteket importerar från och med 170501 kontinuerligt nytillkomna publikationer med SLU-koppling från databasen Web of Science Core Collection* till SLU:s publikationsdatabas. Som forskare behöver du därmed inte registrera dessa själv. När biblioteket importerat en publikation och validerat den i SLUpub får du däremot ett meddelande om det samt möjlighet att komplettera med ämnesord, programkoppling och med en fil för publicering i SLU:s open access arkiv Epsilon.

*Databaserna: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Registrera publikationer manuellt

Publikationer som inte återfinns i Web of Science Core Collection ska du själv registrera i SLUpub.

 1. Klicka på Add new content uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på Research output.
 3. Välj publikationstyp under Research Output, exempelvis journal article.
 4. Fyll i alla obligatoriska fält (asterisk) i formuläret Key information.
 5. Under Publication information är det viktigt att du hänvisar till publikationen, antingen via DOI, URL eller genom att ladda upp en kopia av publikationen. Detta för att biblioteket ska kunna hitta, granska och komplettera (validera) publikationen.
 6. Under Upload full-text to the SLU open access repository kan du ladda upp en kopia av din publikation för publicering open access i SLU:s öppna arkiv Epsilon.
 7. Under Associated programs and other stakeholders anger du om publikationen tillhör ett forskningsprogram inom FOMA, någon av SLU:s Future-satsningar eller Viltskadecenter. Enklast är att välja program i A till Ö-listan.
 8. Under Swedish standard for classification of research topics väljer du forskningsämne. Rekommendationen är att välja ett ämne, men det går att ange upp till tre om du ser dem som likvärdiga. Det är publikationen som helhet som ska klassificeras.
 9. Under Creator of post syns ditt namn och du behöver inte ange ytterligare författare, biblioteket kompletterar med alla författare i rätt ordning.
 10. När du fyllt i alla obligatoriska uppgifter klickar du på Save and send to library längst ner på sidan.
 11. Välj For validation by library och klicka på Send.
 12. Publikationen skickas nu till biblioteket för granskning och komplettering (validering). Du kan inte själva komma åt publikationen längre men under Publications i vänster meny kan du se alla dina publikationer och om de har validerats.
 13. Det är först när publikationerna validerats som de blir tillgängliga i Search SLUpub högst upp i SLUpub, i de dynamiska publikationslistorna på SLU-webben samt publiceras open access i Epsilon om du bifogat en fulltext.

Importera äldre publikationer från Web of Science Core Collection

Om du vill registrera äldre publikationer, eller sådant du publicerat vid ett annat universitet som återfinns i Web of Science Core Collection* kan du importera dessa till SLUpub. Då slipper du fylla i fält manuellt och kan importera flera publikationer samtidigt även om du ändå behöver komplettera dina publikationer med viss information och därefter skicka vidare till biblioteket för granskning och komplettering (validering).

 1. Klicka på Add new content uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på Research output.
 3. Välj Import from external sources istället för Create manually.
 4. Välj det visitkort som du vill knyta till publikationerna genom att klicka på plustecknet.
 5. Fyll i de parametrar du vill söka på under Search publications for, om du vill spara din sökning för att kunna återupprepa den kan du välja Save under Select saved search.
 6. Välj Search.
 7. Du får nu upp en lista från Web of Science Core Collection. I träfflistan under Action to be performed ser du villkoren för varje publikation, det finns några möjliga alternativ:
  • Import and relate to you innebär att publikationen inte finns i SLUpub ännu. Markeras för Import om det är din publikation.
  • Relate innebär att publikationen redan finns i SLUpub, men att du inte har angetts som medförfattare. Markera publikationen för att i nästa steg kunna knyta den till dig om det är din publikation.
 8. När du markerat en eller flera publikationer och är klar, klicka på Import.
 9. Fortsätt importen genom att klicka på Confirm.
 10. Klicka på Edit your publications.
 11. Under Things to do på startsidan ligger nu dina importerade publikationer under rubriken 
  Publications to edit and send to library (publications with status Not submitted).
 12. Klicka på de nyligen importerade publikationerna. Kontrollera att Output type är korrekt (ändra vid behov) och markera Content type. Komplettera med SSIF, eventuell programkoppling samt ladda upp en kopia om du vill publicera open access i SLU:s öppna arkiv Epsilon.
 13. Klicka på Save & send to library.
 14. Välj For validation by library och klicka på Send.
 15. Publikationen skickas nu till biblioteket för validering. Du kan inte själva komma åt publikationen längre men under Publications i vänster meny kan du se alla dina publikationer och om de har validerats.
 16. Det är först när publikationerna validerats som de blir tillgängliga i Search SLUpub högst upp i SLUpub, i de dynamiska publikationslistorna på SLU-webben samt publiceras open access i Epsilon om du bifogat en fulltext.

*Databaserna: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Importera publikationer från en fil (BibTex, Endnote XML) till SLU:s publikationsdatabas

 1. Klicka på Add new content uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på Research output.
 3. Välj Import from file istället för Create manually.
 4. Välj det visitkort som du vill knyta till publikationerna genom att klicka på plustecknet.
 5. Klicka på mapp-symbolen under Select file.
 6. Ladda upp filen du vill importera från (BibTex eller EndNote XML).
 7. Klicka på Import publications.
 8. Klicka på Edit your publications.
 9. Under Things to do på startsidan ligger nu dina importerade publikationer under rubriken Publications to edit and send to library (publications with status Not submitted).
 10. Klicka på de nyligen importerade publikationerna. Kontrollera att Output type är korrekt (ändra vid behov) och markera Content type. Bifoga ett underlag för publikationen i form av DOI, URL eller en pdf. Komplettera med SSIF, eventuell programkoppling samt ladda upp en kopia om du vill publicera open access i SLU:s öppna arkiv Epsilon.
 11. Klicka på Save & send to library.
 12. Välj For validation by library och klicka på Send.
 13. Publikationen skickas nu till biblioteket för validering. Du kan inte själva komma åt publikationen längre men under Publications i vänster meny kan du se alla dina publikationer och om de har validerats.
 14. Det är först när publikationerna validerats som de blir tillgängliga i Search SLUpub högst upp i SLUpub, i de dynamiska publikationslistorna på SLU-webben samt publiceras open access i Epsilon om du bifogat en fulltext.

Delegera dina användarrättigheter så att en kollega kan registrera dina publikationer

 1. Gå till My settings som ligger i menyn under ditt namn uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på New delegation under User delegation.
 3. Sök på den person (efternamn) som du vill delegera dina användarrättigheter till.
 4. Klicka på plustecknet framför personens namn.
 5. Klicka på Delegate.
 6. Nu kan både du och din kollega komma åt din användare och registrera publikationer.
 7. Din kollega hittar din användare under Switch Role som också ligger i menyn under ditt namn uppe i högra hörnet.

Koppla ditt existerande ORCID till SLUpub/skapa ett ORCID och koppla till SLUpub

 1. Gå till My settings som ligger i menyn under ditt namn uppe i högra hörnet.
 2. Gå till ORCID Settings och klicka på Connect to your ORCID account.
 3. Här kan du välja att antingen koppla ett redan existerande ORCID till SLUpub eller att skapa ett nytt ORCID för att sedan koppla det till SLUpub.
 4. När du kopplat ditt ORCID till SLUpub kommer din publikationslista hos ORCID automatiskt att uppdateras när dina publikationer granskats och kompletterats (validerats) i SLUpub.

Vad ska registreras i SLU:s publikationsdatabas?

Alla publikationstyper utom avhandlingar och studentarbeten ska registreras i SLUpub. Publikationen ska vara publicerad för att registreras, det vill säga en tydlig utgivare ska finnas. Undantag görs för konferensbidrag som publicerats på konferensorganisatörens webbplats. Publikationens innehåll ska vara vetenskapligt enligt innehållstyperna som används i SLUpub;

 • Refereegranskat: Avser att publikationen genomgått granskning av oberoende referenter vars samlade bedömning avgör om publikationen uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras för publicering. Gäller oftast artiklar men även andra publikationstyper kan vara refereegranskade.
 • Övrigt vetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men ej genomgått refereegranskning.
 • Populärvetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Exempel på sådant som inte ska registreras i SLU:s publikationsdatabas

 • Rapporter av karaktären projektrapporter som beskriver själva projektet och dess delresultat, årsrapporter, reseberättelser, mötesrapporter.
 • Publikationer baserat på intervjuer - det räcker inte att vara intervjuad eller citerad, du måste stå som författare till publikationen.
 • Kompendier som produceras för undervisning internt inom SLU.
 • Pre-prints, är en version av en publikation som är tänkt att publiceras i en publiceringskälla och har fått en tillfällig preliminär version, exempelvis "first online" eller "early view" version av en tidskriftsartikel. Artikeln ska registreras först när den ha fått nödvändig bibliografisk data t.ex. inkluderad i en volym och har publiceringsår.
 • Blogginlägg.
 • Material som saknar tydlig utgivare. Undantag görs för konferensbidrag som publicerats på konferensorganisatörens webbplats.

Definitioner i SLUpub; publikationstyp och innehållstyp

Definition av publikationstyper

 • Tidskriftsartikel: Avser en artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift.
 • Forskningsöversiktsartikel: Avser översiktsartikel/review i vetenskapliga tidskrifter.
 • Bok (författare): Monografisk publikation bestående av en eller flera delar, avsett att utgöra en avslutad helhet, där författarskapet beskrivs. Omfattar även e-bok.
 • Bokkapitel: Självständig del av monografisk publikation. Ingår ofta i samlingsverk, ett antal fristående verk som utgivits tillsammans eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema.
 • Samlingsverk (redaktörskap): Avser publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. Endast redaktören ska redovisas under denna kategori. De enskilda verken ska var för sig redovisas som kapitel i bok.
 • Faktablad: Avser kortfattad presentation av ett forskningsresultat eller undersökning, ofta publicerat som en kort, lokalt publicerad självständig publikation (3-6 sidor). Sällan refereegranskad.
 • Rapport: Avser publikation som ingår i rapportserie och/eller är utgiven med en tydlig utgivare (ex. förlag, myndighet, universitet, icke-statliga organisationer). 
 • Konferensbidrag: Refereegranskat konferensbidrag avser sådant bidrag som på förhand granskats av en eller flera referenter och som utges i officiell proceeding eller konferensmeddelande. Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt) avser bidrag som publiceras i konferensskrift men som inte genomgått förhandsgranskning. Typen konferensbidrag ska i stort sett motsvara en vetenskaplig artikel.
 • Proceedings (redaktörskap): Avser eget redaktörskap för officiell konferensproceeding eller konferensmeddelande. Egna enskilda bidrag redovisas under Konferensbidrag.
 • Annan publikation: Avser publikationer där ingen av ovanstående publikationstyper är tillämplig, t.ex. poster, letters, editorials, invited speech (konferens), konferensabstrakts, kapitel i en rapport, utställningar.
 • Doktorsavhandling (registreras i Epsilon och förs därefter över till SLUpub): Avser godkänd avhandling för doktorsexamen.
 • Licentiatavhandling (registreras i Epsilon och förs därefter över till SLUpub): Avser godkänd avhandling för licenciatexamen.
 • Patent: Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation.
 • Bokrecension: Avser recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.

Definition av innehållstyper

 • Refereegranskat: Avser att publikationen genomgått granskning av oberoende referenter vars samlade bedömning avgör om publikationen uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras för publicering. Gäller oftast artiklar men även andra publikationstyper kan vara refereegranskade.
 • Övrigt vetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men ej genomgått refereegranskning.
 • Populärvetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se