Publicera vid SLU

Vid SLU publiceras bland annat doktorsavhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter. Här har vi samlat dokumentmallar, riktlinjer och hjälpinstruktioner för din publicering. 

promovering-julio-gonzalez-2694x2905.jpg

Samtliga doktorsavhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter vid SLU ska publiceras elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon. Däremot är avhandlingar och studentarbeten de enda publikationstyper som publiceras direkt i Epsilon. Övriga publikationstyper förs över till Epsilon från SLU:s publikationsdatabas SLUpub.