Publicera och analysera

Här hittar du information om open access, bibliometri och publiceringsstrategier. Det finns även utförlig användarinformation och guider till SLU:s publikationsdatabas och öppna arkiv.