Använda andras bilder

Senast ändrad: 04 december 2017
Arkitektritningar och händer

Vad gäller egentligen om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur i ditt eget arbete?

I vetenskapligt skrivande citerar och refererar man andras texter och det är enligt upphovsrätten helt i sin ordning, bara man följer den formalia som gäller angående citeringar, referenser och tydlighet. Men vad gäller om du vill använda andras bilder?

Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så räcker det inte att tydligt ange var du tagit bilden ifrån - du måste dessutom ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren alternativt använda en fri bild innan du kan använda den i ditt arbete. Därtill ska du naturligtvis tydligt ange var bilden är tagen ifrån - ge en referens. För att skaffa tillstånd kontaktar du upphovspersonen eller förlaget (den som har de ekonomiska rättigheterna till verket). Tillståndet behöver inte följa någon viss mall - det kan vara både muntligt och skriftligt. Spar tillståndet!

Om du söker tillstånd för att använda exempelvis en figur från en vetenskaplig publikation finns i de flesta fall en länk från den elektroniska versionen av artikeln som tar dig vidare till ett formulär där du anger syfte med användandet m.m.

Hitta fria bilder med Creative Commons!

För dig som vill använda andra personers bilder finns dock ett smart sätt att hitta bilder som är fria att använda.
Creative Commons (CC) är en internationell organisation som syftar till att förenkla legalt användande och delande av kreativt material över Internet. Genom att använda sig av så kallade Creative Commons licenser så kan upphovspersoner märka sitt webbmaterial och tydligt ange redan från början hur andra får använda sig av just det här materialet. Om man hittar t.ex. en bild med en Creative Commons licens som medger att man använder och delar materialet (under angivna villkor) så kan man likställa det med det tillstånd som man annars specifikt får kontakta upphovsrättsinnehavaren för.

Tips på bra sidor att börja leta foton och film på:

Flickr: En söktjänst för bilder där du både kan ladda upp egna och hitta andras bilder. Du kan välja att söka efter Creative commons-licensierat material och det finns ett stort utbud att välja bland. En stor fördel är också att det står tydligt vilken CC-licens som fotot har och det är en bra söktjänst att börja söka med.

Google: I sökalternativet "Bilder" kan du leta efter Creative commons-licensierat material. Skriv in ditt sökord och välj sedan "Sökverktyg". Där kan du sedan under "Användningsrättigheter" välja den licens som bilderna sedan filtreras efter. Kom ihåg att kolla noga var bilderna kommer ifrån och att de är ok att använda, då Google samlar in sökresultat från olika sidor.

Youtube: En söktjänst för filmer där du både kan ladda upp egna och hitta andras filmer. Skriv in ditt sökord och välj sedan under "Filters" alternativet "Creative commons" - då söker du på filmer som har fått en Creative commons-licens. Kom ihåg att ändå kolla noga på klippet att det inte innehåller något material (ex musik, filmklipp) som strider mot upphovsrätten.

Wikimedia Commons: Ett mediabibliotek och databas för fria bilder, filmer, musik och ljudfiler. Innehåller endast material med fri licens och framför allt Creative commons-licensierat material. Du kan både söka material och ladda upp eget material.

Pixabay: En webbplats där användare kan ladda upp bilder och videor utan upphovsrätt. Materialet kan användas gratis och du behöver inte ange någon referens. Licensen för allt material på webbplatsen är Creative Commons 0 (CC0) vilket innebär att upphovsperson inte behöver anges.

Att referera till CC-material

Tips för hur du bäst refererar till Creative Commons-material som du vill använda dig av hittar du bland annat på Creative Commons Sveriges hemsida.
Det som ska finnas med på CC-licensierade verk är: namn på verket, namn på upphovspersonen och CC-licensen. Dessa ska även förses med länkar för att andra lätt ska kunna hitta igen källorna.
Exempel är följande bild som hittats på Flickr:

Flowers by Patrick Nouhailler CCBYSAFlowers av Patrick Nouhailler (CC BY-SA 2.0)

Att CC-licensiera sitt eget material

När du har skapat något kan du välja att applicera en CC-licens på verket - se bara till att du har rätt att göra det, ifall verket t.ex. har flera upphovsmän. På Creative Commons webbsida finns en del bra tips på saker att tänka på innan du licensierar ditt verk!

Vilken licens ska du då välja till ditt verk? Stiftelsen .SE har en bra översikt där du steg för steg kan bestämma villkoren: Creative Commons - välj rätt licens!

Fakta:

Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så räcker det inte att tydligt ange var du tagit bilden ifrån - du måste dessutom ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan du får inkludera bilden i ditt eget arbete. Därtill ska du naturligtvis tydligt ange var bilden är tagen ifrån - ge en referens

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se