Upphovsrätt

Vid informationssökning, skrivande och publicering av ett eget arbete är det viktigt att känna till god sed, lagar och regler som rör användningen av andra personers material.