Vilket program ska jag välja?

Senast ändrad: 02 februari 2018
Forestry students conducts field measurements

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att samla in och organisera referenser, läsa och anteckna i PDF:er, samt skapa korrekta citeringar i text och i referenslistor med olika citeringsstilar. Det finns också olika möjligheter till att dela referenser och till samarbete kring manuskript. SLU har campuslicens för EndNote, men det finns flera program att välja bland.

Efterhand som du samlar på dig referenser till artiklar, böcker och andra typer av publikationer, så kan det vara praktiskt att börja använda ett referenshanteringsprogram för att samla och strukturera alla referenser. Oavsett vilket program du väljer så kan du använda det till att infoga citeringar i text, skapa referenslistor och enkelt formatera dokument i olika citeringsstilar. Olika program har också olika möjligheter att dela referenser och samarbeta kring manuskript.

Det finns många olika referenshanteringsprogram att välja bland, alla med för- och nackdelar. På SLU finns en campuslicens för EndNote och SLU-biblioteket ger främst support för denna programvara. Vi ger även support för Zotero och ett begränsat stöd för Mendeley.

Den stora skillnaden mellan de tre programmen är att EndNote är licensbaserat och installeras på en dator, medan Mendeley och Zotero är gratis att använda och kan installeras på, samt synkroniseras mellan, flera datorer och mobila enheter.
Mendeley och Zotero har ett begränsat molnlagringsutrymme och vill du ha mer utrymme så kostar det.

EndNote, Mendeley eller Zotero?

De tre stora programmen för referenshantering är EndNote, Mendeley och Zotero. Alla tre fungerar bra för referenshantering, även om EndNote har lite större funktionalitet, både vad gäller att organisera referensbiblioteket och infoga referenser i text.

Tabellen nedan är en snabb jämförelse mellan de tre olika programmen. 

  EndNote Mendeley Zotero
Kostnad SLU campus
licens 
Gratis till viss
gräns 
Gratis, open
source 
Operativ-
system 
Win, Mac Win, Mac, 
Linux 
Win, Mac,
Linux 
Installationer Desktop (1 dator),
EndNote web 
Desktop (flera datorer),
 webb, mobila appar
Desktop (flera datorer),
Firefox extension, webb 
Lagring

Lokalt på dator,

2 GB molntjänst 300 MB molntjänst
Ordbehandlare Word, Open office,
LibreOffice, Pages 
Word, Open office,
Latex,LibreOffice,
NeoOffice 
Word, Open office,
Latex,LibreOffice, 
NeoOffice 
Appar (officiella) iOS iOS & Anroid (juni) (3:e part iOS & Android)
Import/indexering
PDF:er 
Ja Ja Ja
Citeringsstilar > 6000  > 7000 (CSL/open
XML) 
> 7000 (CSL/open
XML) 
Samarbete

Dela hela bibliotek
(upp till 15 pers),
traveling  library

Dela grupper med
referenser och filer 
Dela grupper med
referenser och filer
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se