Akademiska skrivtips

Senast ändrad: 06 oktober 2017
Writing on computer

På den här sidan hittar du tips på var du kan lära dig mer om att skriva akademiska texter.

Tips och resurser för akademiskt skrivande

 • Skrivguiden
  Här finns konkreta råd om skrivprocessen, hur du kan formulera dig och hur du hanterar referenser. Det är en bra sida att börja med när du inleder skrivprocessen.
 • Språkhjälpens webbaserade guide.
  Här finns bland annat enkla och tydliga exempel på vetenskaplig stil, hur du använder termer och hur du kan omformulera information i källor till egen text.
 • Frasbanken (Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet)
  Här kan du kan få tips på hur du formulerar dig i vetenskapliga texter. Där finns bland annat konkreta exempel på hur du kan uttrycka dig om du vill påvisa att något är problematiskt eller om du vill redogöra för fokus och syfte med din text.
 • Guide till akademiskt skrivande (CC BY-NC-ND) av Dan Åkerlund, Karlstads universitet. 
  En bra och tydlig guide som hjälper dig att skriva rapporter, uppsatser och examensarbeten.
 • Öppna nätbaserade kurser om Akademiskt skrivande  (Lunds universitet) 

Skriver du på engelska?

Då kan du få tips i den nätbaserade kursen Writing in English at University av Lunds universitet.
Tycker du att en app till smartphone vore mer praktiskt? Ta en titt på AWE - Academic Writing in English. Du kan ladda ner AWE gratis till din iOS- eller Android-enhet.

Litteraturtips

För dig som hellre läser en bok tipsar vi om följande titlar som du kan ha nytta av i ditt skrivande:

Populärvetenskapliga skrivtips

För allmänna tips på hur du kan gå till väga när du skriver en populärvetenskaplig text, se Lunds universitets sida Popular Science Writing. Där får du tips på hur du fångar läsaren och stilistiska knep som kan vara användbara. Kanske kan du också ha nytta av molekylärbiologen och vetenskapsskribenten Henrik Brändens texter om populärvetenskapligt skrivande och vetenskapligt kontra populärvetenskapligt språk.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Lunds Tekniska Högskola har gjort en användbar sammanställning över vad som kännetecknar en populärvetenskaplig sammanfattning. Den är skriven för doktorander som publicerar sin avhandling, men råden fungerar utmärkt även för dig som exempelvis skriver ett examensarbete. Tänk på att en populärvetenskaplig sammanfattning skiljer sig från ett abstract. Läs mer om hur du skriver abstract på sidan om Uppsatsens olika delar.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se