Språkverkstaden

Senast ändrad: 06 februari 2018
sprakverkstaden-880x660.jpg

Har du en skrivuppgift eller en muntlig presentation på gång? Oavsett om det är en PM, en labbrapport, ett examensarbete eller ett abstract till en konferens kan du behöva stöd och återkoppling. Hos Språkverkstaden kan du få hjälp!

Vi hjälper till med texter och förberedelser inför muntliga presentationer på både svenska och engelska. Kom in på några av våra drop-in tider eller boka ett pass med en språkhandledare enligt instruktion för respektive ort!

Det här kan du få hjälp med

 • Komma i gång "skrivkramp" eller "talängslan"
 • En arbetsplan
 • Språk och stil
 • Struktur och disposition
 • Referatteknik
 • Möjlighet att öva och få återkoppling på muntlig presentation
 • Studieteknik

Vi kan inte hjälpa dig med innehåll eller korrekturläsning. Tanken är att handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Du kan också boka handledning när du börjat planera din text eller din muntliga presentation, innan du har en längre text att diskutera. Om du har behov av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan du även ansöka om pedagogiskt stöd

Drop-in

Om du har kortare frågor är du välkommen att komma till Språkverkstaden på våra drop-in tider. Dag och tid varierar beroende på vilket campus du studerar på:
Umeå: torsdagar 14-16, uppehåll till den 27 februari, Studieverkstaden, Umeå Universitetsbibliotek
Uppsala: onsdagar 13-16, grupprummet Sally i SLU-biblioteket
Alnarp: onsdagar 13-15, grupprummet Adonis i SLU-biblioteket

Individuell handledning

 • Din text eller presentation alternativt din planering för texten eller presentationen behöver vi 24 timmar innan handledningstillfället.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften.
 • Ge en beskrivning av vad du vill ha hjälp med.
 • Varje handledningstillfälle är 45 minuter långt.
 • Tillsammans med språkhandledaren diskuterar ni delar av din text vid besöket.
 • Du har möjlighet till tre handledningstillfällen per text/presentation.
 • Kom ihåg att ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.

Hur bokar jag?

Öppettider och bokningsrutiner skiljer sig något åt beroende på vilket campus du studerar på:

Alnarp

 • Drop in utan tidsbokning 13.00-15.00 varje onsdag.
 • Plats: grupprummet Adonis på andra våningen i biblioteket i Alnarp
 • Om du har kommit igång med skrivandet vid handledningstillfället tar du med texten du vill ha hjälp med och instruktioner till uppgiften, om sådana finns.

Umeå

I Umeå ges handledningen på Studieverkstaden på Umeå universitet

 • Boka en tid via studieverkstad@umu.se. Ange telefonnummer, namn, utbildning, termin och att du är student vid SLU. Det är viktigt att boka i god tid, gärna cirka en vecka innan du vill ha handledning
 • Beskriv vad du vill ha hjälp med
 • Bifoga din text eller presentation alternativt din planering för texten eller presentationen. Vi behöver din text senast kl 8.00 dagen innan du kommer - eller enligt överenskommelse.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften. Berätta om det är något särskilt du tycker är svårt med uppgiften.
 • Kom ihåg att ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.
 • Kom ihåg att avboka i god tid om du får förhinder!

SLU-studenter i Umeå är också välkomna till föreläsningar och drop-in som Studieverkstaden erbjuder. Se Studieverkstadens aktuella kalendarium.

Uppsala

 • Boka en tid via academic-language@slu.se. Ange namn, utbildning och termin. Det är viktigt att boka i god tid, gärna cirka en vecka innan du vill ha handledning.
 • Beskriv vad du vill ha hjälp med.
 • Bifoga din text eller din presentation alternativt din planering för texten presentationen. Vi behöver din text eller manus 24 timmar innan handledningstillfället.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften. Berätta om det är något särskilt du tycker är svårt med uppgiften.
 • Kom ihåg att ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.
 • Kom ihåg att avboka i god tid om du får förhinder!

Har du kortare frågor är du välkommen till vår drop-in på onsdagar 13-16 i grupprummet Studylab i SLU-biblioteket.

 

Skinnskatteberg

Handledningen ges via webbmöte med en språkhandledare på SLU i Uppsala.
Du kan låna headset och webbkamera i kundtjänsten.

 • Boka en tid via academic-language@slu.se. Ange namn, utbildning och termin. Det är viktigt att boka i god tid, gärna cirka en vecka innan du vill ha handledning.
 • Beskriv vad du vill ha hjälp med.
 • Bifoga din text eller presentation alternativt din planering för texten eller presentationen. Vi behöver din text eller manus 24 timmar innan handledningstillfället.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften. Berätta om det är något särskilt du tycker är svårt med uppgiften.
 • Kom ihåg att ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.
 • Mejla din text i god tid enligt vad ni kommer överens om.
 • Kom ihåg att avboka i god tid om du får förhinder!

Flyinge, Wången och Strömsholm

Handledningen ges via webbmöte med en språkhandledare på SLU i Uppsala.
Du kan låna headset och webbkamera hos studierektorn.

 • Boka en tid via academic-language@slu.se. Ange namn, utbildning och termin. Det är viktigt att boka i god tid, gärna cirka en vecka innan du vill ha handledning.
 • Beskriv vad du vill ha hjälp med.
 • Bifoga din text eller presentation alternativt din planering för texten eller presentationen. Vi behöver din text eller manus 24 timmar innan handledningstillfället.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften. Berätta om det är något särskilt du tycker är svårt med uppgiften.
 • Kom ihåg att ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.
 • Mejla din text i god tid enligt vad ni kommer överens om.
 • Kom ihåg att avboka i god tid om du får förhinder!
Fakta:

Observera att Språkverkstaden inte språkgranskar hela texter, korrekturläser eller examinerar/godkänner texter. Tanken är att handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Om du har behov av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan du ansöka om pedagogiskt stöd.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se