Sök publikationer från SLU

Senast ändrad: 14 februari 2018

Alla publikationer från SLU är sökbara i bibliotekets söktjänst Primo men mer information, statistik och fler tjänster finns i Epsilon och SLUpub.

Epsilon - SLU:s öppna arkiv

I Epsilon finns avhandlingar, rapporter, faktablad och andra publikationer av SLU:are fritt tillgängliga i fulltext.

SLUpub - SLU:s publikationsdatabas

SLUpub innehåller SLU-forskares publicering. Databasen startade 2003 men även en del äldre material finns registrerat. I många fall finns länk till fulltext, främst för de senaste åren.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se