28
feb
SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter

evenemang | seminarier, workshops |

Begreppet bioekonomi dyker upp allt oftare i frågor som rör skogsnäringen. Men vad betyder det? Och spelar det någon roll vad man lägger i begreppet?

I detta föredrag resonerar föredragshållarna kring begreppet bioekonomi. Deras utgångspunkt är det småskaliga skogsbruket. Frågeställningen handlar om vilka konsekvenser olika definitioner av begreppet kan få för jämställdheten och den sociala mångfalden bland skogsbrukarna.

Föredragshållare är Gun Lidestav (till vänster i bild), forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU och Maria Johansson (till höger i bild), doktorand vid Luleå tekniska universitet. Foto: Andreas Palmén (Gun Lidestav) och Luleå tekniska universitet (Maria Johansson)

Föredraget filmas och kommer att tillgängliggöras på SLU-webben i efterhand.

Fakta
Tid: 2018-02-28 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 30 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.Kontaktinformation

pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86

ulla.ahlgren@slu.se, 090-786 82 81, 070-662 31 07

sofia.hansson@slu.se, 090-786 81 26

olof.bergvall@slu.se, 090-786 82 11, 072-236 29 15

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se