27
feb
Lärosal L, Craafordsalen Navet, Björken, Umeå, Alnarp, Uppsala

Skogliga docentföreläsningar

docentföreläsningar |

Välkommen till docentföreläsningar vid fakulteten för skogsvetenskap

Björken Umeå, Sal L Uppsala, Craafordsalen Alnarp

13:00- 13:05 Dr. Karin Öhman, inledning, Björken, Umeå

13:05-13:50 Dr. Gert Nyberg, Soil and landscape restoration in Africa, Björken, Umeå

Vetenskaplig bedömare; Docent Benedicte Albrectsen, pedagogisk bedömare; Jan Stockfors

13:50-14:35 Dr. Maartje Klapwijk, Trophic interactions in the Anthropocene, Uppsala, Lärosal L

Vetenskaplig bedömare; Docent Tomas Roslin, pedagogisk bedömare; Natalie Jellinek

14:35-14:50 Paus

14:50-15:35 Henrik Böhlenius, Poplar plantations on forest and agricultural land – from theory to practice, Alnarp, Craafordsalen.

Vetenskaplig bedömare; Docent Inger Åhman, pedagogisk bedömare; Jan Stockfors

15:35-15:45 Karin Öhman, avslut.

Föredragen videosänds och spelas in.

Fakta
Tid: 2018-02-27 13:00
Ort: Umeå, Alnarp, Uppsala
Lokal: Lärosal L, Craafordsalen Navet, Björken
Arrangör: SLU

Kontaktinformation
Sidansvarig: Olof.bergvall@slu.se