Ur SLU:s kunskapsbank

Utvärdering av blodanalysinstrument visar brister

Senast ändrad: 30 januari 2018
IngerLilliehook118.jpg

ProCyte Dx är ett relativt nytt instrument för analys av blodceller från djur, som har sålts till många veterinärkliniker i Sverige och övriga världen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört en vetenskaplig utvärdering av instrumentet eftersom det fanns misstanke om felaktiga analysresultat vid inflammatoriska sjukdomar hos katt.

I studien analyserades blodprover från 106 katter som av olika anledningar besökte Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Analyserna utfördes med ProCyte Dx samt två olika referensmetoder och resultatet visade att 13 % av proverna blev felaktigt bedömda av ProCyte Dx. I de felbedömda proverna blev många av de vita blodcellerna neutrofiler, som är viktiga vid inflammation, klassificerade som lymfocyter.

Felklassificeringen av blodceller kan leda till inkorrekta bedömningar av katters sjukdomsstatus. Forskarna rekommenderar därför ProCyte-användare att lära sig att bedöma analyssvaren utifrån instrumentets grafiska presentation. Om uppdelningen mellan olika typer av blodceller inte är tydlig så är provresultaten inte tillförlitliga och skall inte användas.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i januari 2018

 

 

 

 

Länk till publikationen

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.14815/epdf

Referens

Tvedten HW, Andersson V, Lilliehöök IE. Feline Differential Leukocyte Count with ProCyte Dx: Frequency and Severity of a Neutrophil-Lymphocyte Error and How to Avoid It. J Vet Intern Med vol 31, issue 6, nov/dec 2017, p 1708-1716. doi: 10.1111/jvim.14815.


Kontaktinformation

Inger Lilliehöök
Professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi vid institutionen för kliniska vetenskaper

Telefon: 018-671616
E-post: inger.lilliehook@slu.se