SLU-nyhet

Delegation från University of Rwanda besöker SLU i Uppsala 5-9 mars 2018

Publicerad: 16 februari 2018
University-of-Rwanda-logotype.JPG

En delegation från Rwanda ledd av Dr Laetitia Nyinawamwiza, Principal av College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine (CAVM) på University of Rwanda (UR), besöker SLU i Uppsala mellan 5-9 mars.

Syftet med besöket är att få en översikt från våra UR-kollegor angående deras prioriteringar inom det kommande bilaterala UR-Sverige-programmet som finansieras av Sida och diskutera framtida samarbetsmöjligheter.

Vi vill bjuda in SLU-kollegor som är intresserade av samarbete med Rwanda till UR:s besök på SLU. Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga för de workshoppar som kommer att äga rum 5-6 /3. Om du är intresserad, kontakta oss på global@slu.se senast den 27 februari 2018.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se