Remissyttranden

Senast ändrad: 16 februari 2018

SLU lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Här är ett urval av våra yttranden under det senaste året. Om du behöver ett yttrande från tidigare år, kontakta registrator@slu.se.


Kontaktinformation

Fredrika von Sydow, remisskoordinator                                                     
Ledningskansliet, SLU
018-67 1674, 070-5441674
fredrika.von.sydow@slu.se

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se