SLU:s styrelse

Senast ändrad: 19 september 2017

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande. Styrelsen tillträdde den 1 maj 2017.

Ordförande och rektor

Bild på Rolf Eriksson BrennerfeltOrdförande
Rolf Brennerfelt

Generaldirektör
SMHI

 

Peter Högberg är SLU:s rektor. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Rektor
Peter Högberg

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Bild på Johan Carlsten. Foto: JO Yxell
Johan Carlsten

F.d. vicerektor
Chalmers

 


Yngvild Wasteson


Professor
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)Susanna Löfgren


Länsråd
Länsstyrelsen i Jämtlands län


Kristin Danielsen

Internationell direktör
Forskningsrådet i Norge

Bild på Maria Khorsand


Maria Khorsand


Verkställande direktör
SOS Alarm

 


Maria Norrfalk

Förutvarande landshövding i Dalarnas län

 

Bengt PerssonBengt Persson
Lantbrukare
Sigill Kvalitetssystem AB
KSLA
Stiftelsen Lantbruksforskning 

Ledamöter valda av lärarna och forskarna


Göran Spong
Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU

 

Ingrid Sarlöv-Herlin
Professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Jan Bengtsson
Professor
Institutionen för ekologi vid SLU

Ledamöter utsedda av studenterna

Stina Andersson, SLUSS-ordförande

 

 

 

Isabella Hallberg Sramek, SLUSSIsabella Hallberg Sramek
1:e rådgivare, SLUSS

 

 

 


Maria Karlsson
Doktorand

 


Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Bild på Lars Lundqvist
Lars Lundqvist
Forskare

Saco

Bild på Roger Andersson
Roger Andersson
Professor

ST

Sekreterare, ej ledamot

Bild på Sune Lindh
Sune Lindh

Akademisekreterare

 

Övriga med närvarorätt

Karin Holmgren
Prorektor

Martin Melkersson
Universitetsdirektör

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen

Sara Arons
Kommunikationschef

Formalia, sammanträdesdatum m.m.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-070-524 99 48

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se