Sveriges lantbruksuniversitet

Ett universitet med bredd

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd. Här hittar du olika fakta om SLU, hur vi är organiserade, var vi finns och vad andra tycker om oss.

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Med hållbarhet i fokus - Science and education for sustainable life

SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. 

På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i Umeå, Alnarp och Uppsala, där också ledningen finns, med rektor Peter Högberg (bilden) i spetsen.