Sveriges lantbruksuniversitet

Agriculture for Food Security, AgriFoSe2030

AgriFoSe2030 är ett tvärvetenskapligt program som arbetar för att ingen ska gå hungrig, för ökad matsäkerhet och ett hållbart jordbruk.

agrifose2030.jpg

Programmet Agriculture for Food Security Post 2015 – translating science into policy and practice - har tagits fram av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Göteborgs universitet och Stockholm Environment Institute och finansieras av Sida med 60 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Programmet knyter direkt an till FNs nya hållbara utvecklingsmål nummer 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture och koordineras från SLU Global.

Läs mer om programmet på den engelska sidan.

Spara

Publicerad: 22 juni 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se