Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

 

 

 

  

Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna.

Publicerad: 15 december 2017 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se