Samverkan i Sverige

Senast ändrad: 30 januari 2018
Konferens-SLU_150511_0243_jsg-1200.jpg

Här ser du några exempel på hur SLU:s forskning gör nytta i samhället. SLU samverkar med näringsliv, myndigheter och organisationer inom landet. Våra forskare medverkar årligen i flera evenemang, t.ex. Almedalveckan, Borgeby fältdagar och Matologi-dagar.

Vår forskning gör nytta i samhället

Femton exempel på forskning med höga betyg

Forskningsrådet Formas har analyserat forskningens betydelse för samhället. Femton exempel från SLU fick höga betyg.

Framtidsplattformar ger helhetssyn

Tvärvetenskaplig forskning om skog, lantbruk, djurhälsa och djurvälfärd samt människans miljöer samlas i fyra framtidsplattformar där den samlade styrkan hos SLU:s fyra fakulteter kan utnyttjas i samverkan med samhället.

Här kan du träffa oss

Almedalsveckan

SLU medverkar årligen i politikerveckan i Almedalen med seminarier inom aktuella ämnen.

Borgeby fältdagar

Matologi

Matologi är ett återkommande evenemang där SLU sprider kunskap för att vi ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel vi väljer. Hur kan vi använda vår världs resurser på ett hållbart sätt och hur hänger mat, hälsa och miljö samman?

SLU samverkar med företag

Green Innovation Park

Vi har en idé om en plats där människor möts och stimulerar varandras idéer till framgångsrika företag. Green Innovation Park välkomnar företag av alla storlekar inom de gröna näringarna.

Samverkan inom livsmedelsområdet

SLU har bred kunskap inom hela livsmedelssystemet och många mycket framstående forskare. Under de närmaste åren kommer vi att förstärka dessa verksamheter för att kunna bidra ännu mer till utvecklingen av en hållbar och säker livsmedelsproduktion och konsumtion i landet.

Fler exempel på samverkan

 • Agroväst - forskning, utbildning och stöd till entreprenörskap inom lantbruksanknutna näringar och livsmedelsindustri.
 • Centrum för ekologisk produktion och konsumtion , EPOK - samverkan, samordning och information om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
 • Centrum för naturvägledning, CNV - för alla som förmedlar kunskap om natur och kulturlandskap.
 • Enheten för samverkan och utveckling, Alnarp  - LTV-fakultetens enhet för samverkan mellan SLU och olika intressenter, nationellt och internationellt. Inbegriper bl.a. Movium  - mötesplats för forskare och praktiker som vill utveckla kunskapen om stadens utemiljö, Partnerskap Alnarp - nätverk och mötesplats i Sydsverige och Tillväxt Trädgård - samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och utveckling i svensk trädgårdsnäring.
 • FältForsk - ett samarbetsorgan för SLU och externa intressenter vad gäller fältforskning inom jordbruksområdet.
 • Hästcentrum -  samlande kraft för hästnäringen i Västra Götaland
 • HästSverige - aktuellt kunnande och vetenskap om allt som rör hästen
 • Kompetenscentrum Företagsledning - en SLU-gemensam satsning tillsammans med näringslivet.
 • meNY - kompetensutveckling, riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige
 • Precisionsskolan/Precisionsodling Sverige - nätverk och samverkansplattform för utveckling och tillämpning av precisionsodlingsteknik.
 • SciLifeLab, Uppsala - SLU samarbetar med Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.
 • Skansens Östersjöhus - Skansen bygger upp en permanent utställning om Östersjön. Den utformas i nära samarbete med forskare från SLU och Stockholms universitet. Utställningen beräknas vara klar hösten 2018.
 • STUNS - stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.
 • Uppsala BIO - samverkan för att stärka life science-forskningens konkurrenskraft och tillväxt.
 • Viltskadecenter - nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle.

 

SLU finns över hela Sverige

Besök gärna våra anläggningar. På sidan nedan finns några sevärdheter listade.


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se