Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkanslektorer

SLU har flera samverkanslektorer med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället. Kontakta gärna dem eller andra experter vid SLU.