Sveriges lantbruksuniversitet

Till nytta för samhället

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. SLU bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

ErikF+YlvaH-750-EXT_170224_8951_msn.jpg

Samverka med oss!

Här kan du hitta vem du ska kontakta för att samverka med oss om du t.ex. vill samarbeta med studenter eller utveckla en innovation eller ett internationellt samarbete. 

Vicerektor Erik Fahlbeck är ansvarig för SLU:s samverkan med det svenska samhället. Vicerektor Ylva Hillbur är ansvarig för vår internationella samverkan.

Har du en fråga - ta kontakt med våra samverkanslektorer eller andra ämneskunniga!