Sveriges lantbruksuniversitet

Program Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.

Koord-Forsurning750.jpg

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Stefan Löfgren, koordinator

E-post: stefan.lofgren@slu.se, tel. 023-79 34 57, 070-69 55 177.
Inst. för vatten och miljö