Sveriges lantbruksuniversitet

Program Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Miljöövervakning och analys, marin planering, ekosystembaserad förvaltning samt rådgivning och analys om fisk och fiske är några exempel på vad vi gör.

Håkan Wennhage (t.v.) och Jens Olsson (t.h.). Foto: Lasses foto (Håkan) och Jenny Svennås-Gillner, SLU (Jens).

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta oss!

Håkan Wennhage (t.v. i bild), biträdande koordinator, hakan.wennhage@slu.se, tel. 010-478 40 51, 076-133 44 55, institutionen för akvatiska resurser, SLU

Jens Olsson (t.h. i bild), koordinator, jens.olsson@slu.se, tel. 010-478 41 44, institutionen för akvatiska resurser, SLU

carlinmärkt-oring750_Tomas-Loreth.jpg

Fångat en märkt eller främmande fisk?

Rapportera ditt fynd av märkt fisk så hjälper du forskning och fiskevård med  information om vandringsmönster, tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek.

Vi är också glada om du rapporterar in fynd av främmande vattenarter som svartmunnad smörbult och amerikansk hummer.

Publicerad: 31 januari 2018 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se