Sveriges lantbruksuniversitet

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Koord-Sjoarvatten750.jpg

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Stina Drakare, koordinator (t.v. i bild)
stina.drakare@slu.se, 018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö

Erik Petersson, bitr. koordinator (t.h. i bild)
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39
Inst för akvatiska resurser

carlinmärkt-oring750_Tomas-Loreth.jpg

Fångat en märkt eller främmande fisk?

Rapportera ditt fynd av märkt fisk så hjälper du forskning och fiskevård med  information om vandringsmönster, tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek.

Vi är också glada om du rapporterar in fynd av främmande vattenarter som svartmunnad smörbult och amerikansk hummer.

Publicerad: 31 januari 2018 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se