Fråga en forskare

Senast ändrad: 19 januari 2018

Här listas många ämneskunniga personer inom SLU:s intresseområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras expertområden.

Klicka på lämpligt bokmärke så kommer du ner till rätt avdelning på sidan: 

Bioenergi

Sidans topp

Husdjur och veterinärmedicin

Lantbrukets djur och renar, animalieproduktion

Sällskapsdjur

Häst

Djurvälfärd

Lantbrukets byggnader

Husdjursavel

Sidans topp

Jordbruk

Växtodling, mark, växtskydd etc.

Klimatförändringar, växtprognoser m.m.

Växtförädling, genteknik, GMO

Ekologisk odling

 • Ekologisk produktion, odlingssystem, växtnäringscirkulation, kvävefixering, baljväxter, markens organiska substans och kvalitet: Erik Steen Jensen, 040-41 50 35
 • Ekologisk produktion och konsumtion, EPOK (växtodlingssystemets ekologi, ekologisk produktion och konsumtion): Maria Wivstad, 018-67 14 09, 070-677 14 09 

Sidans topp

Landsbygdsutveckling

Sidans topp

Livsmedel och hälsa

Livsmedel

 • Antioxidanter i frukt, bär och grönsaker, Marie Olsson, 040-41 53 51
 • Läkeväxter, naturläkemedel, etnobiologi: Håkan Tunón, 018-67 25 91
 • Nyttigt fett i beteskött och i odlad fisk: Jana Pickova, 018-67 20 11
 • Matsvinn, livscykelanalys och andra jordbruksprodukter: Ingrid Strid, 018-67 15 59  
 • Frukt och bär: Kimmo Rumpunen, 044-26 58 33
 • Mjölkråvaran: Åse Lundh, 018-67 20 37

Konsumentfrågor

Livsmedelssäkerhet, parasiter, infektionssjukdomar, medicinska tillämpningar etc.

Stress, rehabilitering i naturen 

Sidans topp

Miljö och naturresurser

Biologisk mångfald, rödlistade arter

Landskap, natur- och miljövård

Miljökemi och radioekologi

Vatten, föroreningar, övergödning, försurning

Sidans topp

Skogsbruk och vilt

Klövvilt, jakt, viltolyckor, rovdjur (varg, björn m.m.) 

Skogsbruk

Trävetenskap

 • Konsumentpreferenser, sensorisk test av virke:Anders Roos, 018-67 15 64
 • Trävetenskap, fiberbiologi, virkeslära: Geoffrey Daniel, geoffrey.daniel@slu.se, 018-67 24 89, 070-683 20 62

Genetik, växtfysiologi, trädförädling m.m.

 • Skogsgenetik: Eva Sundberg, 018-67 32 45
 • Skogsträdsförädling, skogsgenetik, Umeå Plant Science CentreOve Nilsson, 090-786 84 87
 • Vad händer när träden går i vila om hösten? Metabolomik: Thomas Moritz, 070-269 06 84
 • Rotutveckling, växtfysiologi: Karin Ljung, 090-786 83 55

Skog och klimat

Sidans topp

Stad och landskapsarkitektur 

Sidans topp

Trädgårdsbruk 

Sidans topp

Vatten, vattenbruk och fisk

Sidans topp

Sök rätt person via växeln!

Det går också att söka efter kollegor till de nämnda forskarna via:


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se