Sveriges lantbruksuniversitet

Institutioner och fakulteter

SLU har fyra fakulteter med 34 institutioner och liknande enheter, vilka här listas alfabetiskt. En del av institutionerna tillhör två fakulteter.

Fakultetsgemensamma institutioner

Sju av institutionerna är delade mellan två fakulteter:

  • Skoglig resurshushållning, Skoglig mykologi och växtpatologi, Ekologi samt Mark och miljö tillhör både NJ- och S-fakulteterna.
  • Biosystem och teknologi tillhör både VH- och LTV-fakulteterna.
  • Norrländsk jordbruksvetenskap tillhör både NJ- och VH-fakulteterna.
  • Stad och land tillhör både NJ- och LTV-fakulteterna.
Publicerad: 01 november 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se