SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 30 oktober 2017
stegenad240.jpg

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Internationellt

Center for World University Rankings (CWUR)

SLU är bland tio i topp av drygt 26.000 lärosäten över hela världen i ämnena skogsvetenskap, markvetenskap, veterinärmedicin och biodiversitet. (2017-04-05)

Leiden ranking

National Taiwan University Rankings (NTU)

QS Ranking

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

Nationellt

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se