Studier i låginkomstländer

Senast ändrad: 05 juni 2017

Som student på SLU har du möjlighet att samla material till ditt examensarbete eller studera på ett universitet i ett låginkomstland.

MFS – Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig möjlighet att i ett låginkomstland samla material till ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Du ska vara i fält i minst åtta veckor. Stipendiebeloppet är 27 000 kr.

Linnaeus-Palme programmet

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för både lärare och studenter på universitetets grund- och avancerad nivå. Som student studerar du vid ett universitet i ett låginkomstland en eller två terminer. Deltagande institutioner i programmet väljer själva ut sina stipendiater. Programmet finansieras av Sida.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se