Antagningsstatistik

Senast ändrad: 10 januari 2018

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2017. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BII BF HP
Agronom – ekonomi 14,72x 14,73x - 0,50x
Agronom – husdjur 12,92x 14,33x - 0,75x
Agronom – landsbygdsutv. 12,10x 18,38x - 0,65x
Agronom – livsmedel 15,67x 16,69x - 0,60x
Agronom – mark/växt 17,78x 13,74x - 0,80x
Biologi och miljövetenskap 15,60x 12,20x - 0,65x
Civiling. – energisystem 17,03 16,30 - 1,25
Civiling. – miljö-  & vattentek. 17,19 17,79 3,5x 1,30
Djursjukskötare 20,10 20,29 4,00 1,45
Ekonomi - hållbar utveckling 14,80x 16,70x - 0,75x
Etologi- och djurskydd 15,81 18,07 - 1,10
Hippolog – islandshäst 19,80x* -* -* 0,85*
Hippolog – ridhäst 15,40x* -* -* 0,25x*
Hippolog – travhäst

-*

-* -* -*
Hortonom 15,57x 16,17x - 1,00x
Jägmästare 13,21x 12,80x - 0,65x
Landskapsarkitekt Alnarp 17,76 18,85 2,00x 1,30
Landskapsarkitekt Uppsala 18,07 19,41 - 1,25
Landskapsingenjör 12,50 16,08 3,00x 0,65
Lantmästare 15,56 15,25 3,00x 0,70
Skogsmästare 13,73x 14,04x - 0,50x

Sport- och sällskapsdjur

Trädgårdsing. - design

16,72x

**

14,40x

**

-

**

0,35x

**

Trädgårdsing. - odling 13,96 15,93 - 0,65
Veterinär 20,63 20,84 4,00 1,60

 

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se