Urval och platsfördelning

Senast ändrad: 21 september 2017

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen måste ett urval göras bland de sökande. De som inte kan antas i urvalet får ett reservnummer.

Nedan kan du kortfattat läsa om hur urvalet till olika utbildningar på SLU går till. Mer information hittar du på antagning.se samt i SLU:s antagningsordning.

Urval till utbildning på grundnivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till studenter på kurser och program som inte kräver tidigare akademiska studier, exempelvis kandidatprogram eller kurser med enbart gymnasiala betyg som förkunskapskrav.

Vid antagning fördelas platserna så att minst en tredjedel går till sökande med bäst högskoleresultat och en tredjedel till sökande med bäst gymnasiebetyg. Den sista tredjedelen bestämmer SLU själv hur platserna fördelas.

För program fördelar SLU platserna genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

För fristående kurser fördelar SLU platserna genom 35 % högskoleprov, 45 % betyg och 20 % antal högskolepoäng.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till andra än nybörjare

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan har akademiska meriter så som högskolepoäng och vill läsa ett program på grundläggande nivå som kräver en särskild behörighet utöver områdesbehörighet.

Är det fler behöriga studenter som söker programmet än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på:
- tidigare utbildning.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

SLU fördelar platserna till program på grundnivå genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

Urval till fristående kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan har akademiska meriter så som högskolepoäng och vill läsa ett på grundläggande nivå som kräver en särskild behörighet utöver områdesbehörighet.

Är det fler behöriga studenter som söker en kurs på grundnivå än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på:
- tidigare utbildning.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till fortsatta studier inom ett program på grundnivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som redan går ett program på grundnivå på SLU.

Är det fler behöriga studenter som söker kurser inom ett program baseras urvalet på:
- tidigare utbildning inom programmet.

Hur fungerar det med tidigare utbildning? Som sökande rangordnas du efter hur många högskolepoäng du läst inom programmet, från 7,5 hp upp till maximalt 225 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till utbildningsprogram på avancerad nivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som vill studera program på avancerad nivå på SLU.

Som sökande rangordnas du efter det totala antal högskolepoäng som finns registrerade upp till maximalt 285 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.

Urval till fristående kurser på avancerad nivå

Gäller det här mig? Det här riktar sig till dig som vill studera fristående kurs på avancerad nivå på SLU.

Är det fler behöriga studenter som söker en fristående kurs på avancerad nivå än vad det finns platser gör SLU ett urval som baserar sig på tidigare meriter.

Hur fungerar det med tidigare meriter? Som sökande rangordnas du efter det totala antal högskolepoäng som finns registrerade upp till maximalt 285 hp. Endast de poäng du klarat innan sista ansökningsdag räknas med.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se