Behörighet

Senast ändrad: 13 februari 2018

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa förkunskapskrav.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är gemensam och krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Läs mer om vad grundläggande behörighet innebär på antagning.se.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten skiljer sig mellan olika utbildningar och är krav på specifika förkunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning. Den särskilda behörigheten till program på grundnivå kallas för områdesbehörighet. Vilken områdesbehörighet som krävs för program vid SLU kan du läsa om på respektive programs webbsida.

Behörig genom reell kompetens

Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig. Vid bedömning av reell kompetens värderar SLU dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Det kan vara kunskaper och erfarenheter från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Läs mer om reell kompetens här.

För utbildningar som ges på engelska ges generellt undantag från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Din ansökan om reell kompetens och undantag måste skickas in senast sista anmälningsdag.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se