Anmälan och antagning

Senast ändrad: 26 september 2017

Här hittar du information om hur du anmäler dig till program och kurser vid SLU och hur du ska gå till väga för att svara på ditt antagningsbesked.

När du ska söka till universitetet finns det en hel del som du behöver tänka på. Här nedan hittar du länkar till samlad information om både anmälnings- och antagningsprocesserna. Bland annat hur du anmäler dig, vad som händer efter anmälan, behörighet och urval. Under fliken antagning hittar du även antagningsstatistik.

Anmälan

Du anmäler dig till samtliga kurser och program som ges vid SLU på www.antagning.se. Där kan du också se vilka meriter som redan finns registrerade på dig, läsa ditt kontrollbesked och svara på ditt antagningsbesked.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Vilken sista anmälningsdag som gäller för dig beror på vilken utbildning du vill anmäla dig till. Läs mer om vad som gäller för dig på viktiga datum.

Tänk på att din anmälan inte är fullständig förrän du har laddat upp eventuella kompletteringar på www.antagning.se eller skickat in till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Om du redan är student vid SLU hittar du mer information om hur du anmäler dig på Studentwebben.

Är du bara intresserad av att söka kurser till senare delen av ett program? Då kan du läsa mer på studentwebbens sida Antagning till senare del av ett program.

Antagning och antagningsstatistik

Du som är antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats hittar mer information om kursstart, schema och kurslitteratur på kursens kurssida på Studentwebben.

Här kan du även se antagningsstatistik för läsåret 2016/2017. Tänk på att antagningsstatistiken inte visar personer som kommit in på reservplats.

Anmälnings- och studieavgift

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Avgiftsskyldiga studenter måste betala studieavgiften för att få påbörja sina studier. Läs mer på www.antagning.se.

Behörighet och urval

Om du har frågor kring behörighet och hur urvalet går till hittar du mer information under behörighet samt urval och platsfördelning.

Sen anmälan

Sen anmälan är fortfarande öppen för många av SLU:s program och kurser. Missa inte chansen att börja på just din drömutbildning!

Här kan du läsa mer om hur du gör för att skicka in en sen anmälan. 

Glöm inte att svara på ditt antagningsbesked!

Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Sista svarsdag hittar du på ditt antagningsbesked.

Fakta:

Så här används dina uppgifter

Uppgifterna från din anmälan och dina studieresultat registreras i datasystemet Ladok. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska centralbyrån (SCB), Högskoleverket (HSV), Utbildnings­departementet samt Centrala studie­stödsnämnden (CSN).

Bestämmelser hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

SLU:s antagningsordning

I SLU:s antagningsordning finns alla regler för utbildning som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas.

Om du undrar över en regelfråga finns troligtvis svaret i antagningsordningen.

Antagningsordningen  för utbildningar som startar vårterminen 2016.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se