Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

beskuren2.jpg

Att vara doktorand

Doktorandlivet är på många sätt annorlunda än studentlivet - doktorander arbetar med forskningsfrågor tillsammans med institutionens forskare.

SLU_151003_7471_jsg.jpg

Antagning

Hur går antagningsprocessen till? Vad krävs av en blivande doktorand?