Fristående kurser

Senast ändrad: 13 oktober 2017

Vid SLU finns möjlighet att läsa fristående kurser. Det ger dig som student en möjlighet att kombinera ämnen, men också att välja en egen specialisering. Kurser delas in i två huvudkategorier; kurser på grundnivå och kurser på avancerad nivå.

Förkunskapskrav

Har du inte läst på universitet tidigare rekommenderar vi att du börjar med att söka kurser på grundnivå. Det är viktigt att kontrollera i kursplanen att du uppfyller förkunskapskraven. Endast ett fåtal kurser har gymnasiala förkunskapskrav, vilket innebär att de flesta kurser kräver att du har läst ett visst antal högskolepoäng inom ämnesområdet för att vara behörig.

Kurser inom program

Kurser på grundnivå som ges inom programmens första år går ytterst sällan att söka som fristående kurser.

Kurser på avancerad nivå inom masterprogrammen ges i stor utsträckning också som fristående kurser. Dessa kurser kräver att du redan tagit examen från en utbildning på grundnivå inom ett specifikt ämne. Kom ihåg att kontrollera i kursplanen att du uppfyller förkunskapskraven till kursen du söker.

Examen

Möjligheterna att bygga ihop en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser vid SLU är begränsade eftersom endast ett fåtal kurser som ges som fristående kurs kräver gymnasiala förkunskaper. Möjligheten att bygga ihop en egen masterexamen av kurser på avancerad nivå är däremot goda.

Söka kurser

Du söker samtliga kurser via www.antagning.se 
Om du själv vill söka bland SLU:s utbud av kurser kan du göra det i SLU:s kurssökmotor.


Fristående kurser inom SLU:s ämnen:

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.